نسیم خاکسار

نویسنده و نمایشنامه‌نویس

پنل: ادبیات و سینما

عنوان: روایت‌های داستان و شعر از چگونه بودن ما در ۴۰ سال بعد از انقلاب ۵۷

ادبیات، شعر و داستان، از بودن انسان در جهان روایت‌هایی می‌کند. روایت‌هایی از چگونه بودن او و از پدیداری هستی او در حوادث تاریخی، اجتماعی، سیاسی و عاطفی. در این روایت‌ها معلوم می‌شود این هستی چه شکل‌هایی یافته و بر او چه رفته است. بر بنیاد از روایتها واقعیت زمان حال بازآفرینی و آینده نیز پیش‌گویی می‌شود. در جستاری که می‌آورم گزارش مختصری می‌دهم از بازآفرینی روایت زندگی ما در طی این چهل سال که در چند شعر و داستان بازتاب پیدا کرده است