محمد رضا نیکفر

فیلسوف، منتقد، سر دبیر زمانه مدیا، استاد اندیشه انتقادی در دانشگاه ایران آکادمیا

پنل: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب

عنوان: انقلاب دو بنی

انقلاب ۱۳۵۷ انقلابی است با دو ریشه‌ و گرایش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف. در آن هم نیروی متجدد شرکت داشته و هم جریان سنتی. برای درک این انقلاب، مفهوم‌های سنت و تجدد نیاز به توضیح دارند.