عسل باقری

دکترای زبانشناسی و نشانه شناسی، مدرس دانشگاه سوربن و انستیتو کاتولیک پاریس

پنل: ادبیات و سینما

عنوان: بازنمایی روابط زن و مرد درسینمای ایران بعد از انقلاب

در این سخنرانی با تکیه بر تئوری های نشانه شناختی و همچنین جامعه شناسی هنر، به مقوله بازنمایی روابط زن و مرد در چهل سال سینمای ایران بعد از انقلاب پرداخته می شود. در سینمای ایران قبل از انقلاب، شاهد زبان مشخصی با سیطره ی جنسیت در به تصویر کشیدن روابط انسانی هستیم. اما پس از انقلاب اسلامی، با تاکید بر سبکی از سینمای باورمند به انقلاب، گفتمان و ایدئولوژی متفاوتی سینمای ایران را دستخوش تحول قرار می دهد، که به موجب آن زبان تازه ای در بازنمایی روابط انسانی پدیدار می گردد. در بخشی از این سخنرانی به تحولات اجتماعی و فرهنگی این سینما در چهار دهه ی گذشته پرداخته خواهد شد. برای تبیین بهتر این تحولات، با نمایش چند صحنه از چند فیلم که هر کدام به گونه ای پرچمدار ژانری مشخص در یک دوره هستند، ساختار و پیکربندی سینمای ایران در بازه ی مورد بحث، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.